Li Qun Roast Duck Restaurant

Beijing, China


Address

11 Bei Xiang Feng Alley, Zheng Yi Road, off Qian Men Avenue
Xuan Wu District
100051 Beijing
China

Phone

+86 10 6702 5681


Neighborhood

Chong Wen and Xuan Wu Districts


Avg Cost

$30.00


Hours

Mo to Su from 10:00 AM to 10:00 PM


Category

Chinese


Avg User Rating

1 review

More Info

Destination Guide

Hotels near Li Qun Roast Duck Restaurant

Things to do near Li Qun Roast Duck Restaurant

Restaurants near Li Qun Roast Duck Restaurant

Shops near Li Qun Roast Duck Restaurant